TCM Punktura

Under flera årtusenden har den kinesiska medicinen funnits och utvecklats. Den har under senare tid spridit sig till länder i väst, där vi sett möjligheter att behandla smärtproblem, kroniska åkommor och andra organstörningar med hjälp av bland annat akupunktur. Akupunktur är en behandlingsmetod utan biverkningar.

Den generella tanken med kinesisk medicin och akupunktur är att försöka ha ett fritt flöde av Qi (livsenergi), blod och allehanda kroppsvätskor för att undvika stagnation, både fysisk och mentalt. Detta kommer att upprätthålla organismens ultimata funktion . Behandlingsmetoderna (se nedan) varierar  utifrån det tillstånd som råder och detta måste diagnostiseras. En diagnos görs genom pulstagning, tungdiagnostik, frågor till patienten, lyssna  och palpera. Akupunkturen utgår ifrån den holistiska tanken att man inte kan förstå helheten om man inte förstår delarna och att man kan inte förstå delarna om man inte förstår helheten.

Behandlingsmetoden Akupunktur 2000 verkar direkt via hjärnan till skillnad från övrig perifer akupunktur. De specifika punkterna runt kroppens olika leder signalerar till hjärnan att sätta igång läkningsprocessen naturligt via blodbanor och nervsystem.

Behandlingsmetoder:

  • Akupunktur via meridiansystemet
  • Akupunktur via öronen
  • Akupunktur 2000 (eller acunova)
  • Koppning (vakum)
  • Moxa (värmebehandling)
  • El-Akupunktur (elstimulering)
  • Guasha  (skrapande behandling)
  • Akupressur
  • Örter och vitaminer

 

Läs mer om akupunktur och olika behandlingsmetoder på akupunkturforbundets hemsida

http://www.akupunkturforbundet.se/